מדרשת רוח רגבים

"מיום ששבו לאדמה נהיו קרובים לשמיים" (אצ"ג)

תכנית רגבים הוקמה מתוך אמון בכוחותיו של הנוער וביכולתו להוציאם אל הפועל ומתוך הרצון לשלב את הנוער במשימה של עבודת האדמה וגאולתה

מדרשת רוח רגבים קמה בשנת הלימודים תשפ"ד, ביישוב חיספין, המדרשה הינה מדרשה ייחודית המשלבת בנות שירות לאומי בהתנדבות בעבודה חקלאית בשעות הבוקר אצל חקלאי הגולן, ובשעות הערב לימודי קודש עשירים. הלומדות במדרשה משלבות את הערך של עבודת האדמה עם לימוד תורה לשמה

ידיעות

accessibility